ORDLØST
119 digtere i Dansk Forfatterforening

SBN: 978-87-993148-0-5
Udgiver: forlaget ORDLØST, 2009
Redaktion: Lonni Krause og Kenneth Krabat på vegne af Lyrikgruppen i Dansk Forfatterforening
Størrelse og format: 20MB, ukrypteret pdf
Sider: 1045, heraf ca. 900 sider tekst udvalgt af digterne selv.
Illustrationer: 46, produceret til tekst efter eget valg.
Pris: Gratis til download, fra digtere, illustratorer og redaktører til dig
©: Rettigheder for brug forbeholdes, som angivet i bogen.

Klik på ebogens omslag til venstre (20MB tager et par minutter at hente), eller højreklik (Windows)/ctrl+klik (Mac) og "gem til disk". Loader den ikke? Klik hér.

Indledning. Efterskrift.

Om ebogslæsere: 1, Generelt om ebøger
(2, Typer og formater, og 3, Lav en ebog, kommer i 2009)

Køb en ebogslæser i DK: (beBook)

 

Fra indledningen til bogen:

Kære Digter, og digtlæser,

Nu er den her, Lyrikgruppens digitale digterantologi.

Vi sendte invitationer ud til alle digtere i Forfatter­foreningen, og modtog 119 bidrag - 70% fra Lyrikgruppens medlemmer og 30% fra medlemmer i foreningen uden for L-gruppen. At kenneth havde glemt at udbede sig fotos og biografier fordoblede kommunikationsbehovet, men foranledigede mange mailsamtaler med foreningens digtere, som angav tydelige forskelle på digternes livsomstændigheder: Unge, yngre, ældre digtere, satte digtere, flagrende digtere, åbenhjertige digtere, vrede digtere, sprudlende digtere, syge og døden-nær digtere, berømte digtere, desillusionerede digtere, og digtere der evigt længtes mod skriften. Udskift digtere med mennesker og skrift med gerning, og tværsummen vil være den samme som for alle andre. En forskel? At digtere leder og finder med hjertet og omsætter det fundne hjerte i sang: Digt, poesi, lyrik.

“Hvorfor en digital antologi?” vil nogen måske spørge. Vi er selvklart ikke flabede, så svaret lyder sådan hér: Vi vil synliggøre digterne i Dansk Forfatterforening og dermed DFF; fremvise ebogens muligheder; udfordre de kulturinstitutioner, som er sat til at begave og formidle kunsten og kunstnerne; udfordre biblioteks-afgiftssystemet til sam­arbejde, og opfordre kulturministeriet og regeringen til at støtte kunsten, snarere end konventionerne! Og så dele ud af gode hjerter. For, uden hjertets tale - hvad ér vi da?

Deres mellemmennesker,
kenneth krabat og Lonni Krause.
- maj-august, 2009

 

Kontakt til Lyrikgruppen i Dansk Forfatterforening. Indmeldelseskriterier ses på hjemmesiden.

ORDLØST på Facebook